Jouw gegevens (AVG)

UW PRIVACY VOLGENS DE AVG WET.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

 Lees dit goed door en onderteken deze brief onderaan. Je kunt dit document downloaden, printen, ondertekenen en:
Ofwel retourneren per post naar Salesianenstraat 373 | 5042DT Tilburg t.n.v. MerkabaLight t.a.v. Johanna Kleipool,
Ofwel scannen en per e-mail retourneren naar: johanna@merkabalight.com  

Voor een goed verloop van diverse activiteiten, zoals hierna omschreven, is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg.
Dit is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens wettelijk verplicht.
In jouw dossier staan jouw gegevens, zoals voor- en achternaam, e-mail, adres, en als je een activiteit bij mij hebt gedaan.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met jouw gegevens,
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Jouw gegevens gebruik ik:

  • Om je in te schrijven voor een workshop, en/of
  • Om je in te schrijven voor mijn nieuwsbrief, en/of
  • Jou de mogelijkheid te bieden om mij via een formulier op mijn website, een boodschap door te geven, en/of
  • Om deel te nemen aan de videoserie Master Your Energy, en/of
  • Om een persoonlijke Inzichten- en Opruimingssessie te doen, en/of
  • Om telefonisch of via Whatsapp contact met je te kunnen hebben, en/of
  • Om je een (BTW) factuur te sturen.

Buiten mijzelf, heeft niemand toegang tot jouw gegevens. Jouw persoonsgegevens heb ik nog nooit aan derden toevertrouwd, en dat zal ik in de toekomst ook niet doen.

Jouw gegevens blijven in mijn adressenbestand bewaard zolang als de wet dit vereist.

Cliënt / student

Ik geef toestemming aan: Johanna Kleipool om bovengenoemde informatie -betreffende mijn persoonsgegevens- voor een of meer boven genoemde toepassingen te gebruiken.

Naam: ……………………………………………………………………………………………….

Handtekening: ………………………………………………………………………………….